Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Förbud mot huvudduk – indirekt diskriminering?

I april månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Tommy Iseskog om indirekt diskriminering. Kommentaren utgår bland annat från två aktuella avgöranden från EU-domstolen rörande förbud mot huvudduk, och redogör för vad dessa kommer att få för praktiska konsekvenser ur ett svenskt perspektiv – men tar även upp relevant nationell praxis på området.

Tommy Iseskog
Jurist, författare och expert inom arbetsrätt