Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Föräldrars tvister om barn – olika aktörers påverkan på tvisten

I oktober månads expertkommentar i familjerätt skriver Titti Mattsson och Lotta Dahlstrand om föräldrars tvister om barn och olika aktörers påverkan på dessa. Kommentaren diskuterar bland annat förslaget att införa så kallade informationssamtal som processförutsättning för talan om vårdnad, boende eller umgänge samt behovet att utveckla dels de samförståndslösningar som redan finns, dels ombudens roll i en medlingssituation.

Lotta Dahlstrand
Titti Mattsson
Professor i offentlig rätt