Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande – ny klargörande...

De första prejudikaten om tillfälliga lagens undantagsregler vid familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande är glädjande – men själva lagen uppvisar brister. Den snäva familjedefinitionen verkar exkluderande, konstaterar Amanda Johansson Köves – som i sin analys av Migrationsöverdomstolens domar ifrågasätter om detta ligger i linje med Sveriges konventionsåtaganden.

Amanda Johansson Köves
Doktorand i familjerätt och migrationsrätt