Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Faktorer av betydelse vid valet av insolvensförfarande del 2

I november månads expertkommentar i insolvensrätt skriver Hans Renman om faktorer av betydelse vid val av insolvensförfarande, i en andra del av tre. Kommentaren redogör dels för ett aktuellt HFD-avgörande – som innebär en radikal inskränkning av företrädaransvaret enligt skatteförfarandelagen, dels för den skatterättsliga bedömningen av ackord.

Hans Renman
Advokat och delägare på Hamilton advokatbyrå