Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Faktorer av betydelse vid valet av insolvensförfarande del 1

I augusti månads expertkommentar i insolvensrätt skriver Hans Renman om faktorer av betydelse vid val av insolvensförfarande, i en första del av två. Kommentaren redogör bl.a. för skillnaderna mellan underhandsackord, företagsrekonstruktion respektive konkurs med avseende på maximering av tillgångarnas värde samt risken för straffansvar respektive personligt betalningsansvar för bolagsledningen.

Hans Renman
Advokat och delägare på Hamilton advokatbyrå