Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

EU:s gemensamma asylsystem - vart är vi på väg?

I november månads expertkommentar i migrationsrätt välkomnar vi Madelaine Seidlitz som ny expertkommentator för Blendow Lexnova. I kommentaren redogör Seidlitz för EU:s gemensamma asylsystem ur ett mer internationellt flykting- och folkrättsligt perspektiv.

Madelaine Seidlitz
Jurist på Amnesty International