Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

EU-kommissionens nya förslag till direktiv avseende rekonstruktion av...

I februari månads expertkommentar i insolvensrätt skriver Rolf Åbjörnsson om EU-kommissionens nya förslag till direktiv om rekonstruktion av företag i ekonomisk kris vid befarad insolvens. Kommentaren behandlar bl.a. vad direktivet innebär för juridiska personer i befarad insolvens och hur godkännandeförfarandet för rekonstruktionsplaner är tänkt att se ut. Kommentaren berör även den nya utredningen om en modernare utsökningsbalk.

Rolf Åbjörnsson