Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

EU-domstolens dom ”Vinyls Italia” – en möjlighet att blockera...

I juni månads expertkommentar i insolvensrätt skriver Hans Renman om EU-domstolens dom i det s.k. Vinyls Italia - målet och hur den kan påverka nationella regler om återvinning i konkurs. Frågan är om domen kan medföra ett kringgående av de stränga svenska återvinningsreglerna.

Hans Renman
Advokat och delägare på Hamilton advokatbyrå