Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

EU-domstolen om ensamkommande barn och rätten till familjeåterförening

I juni månads expertkommentar i migrationsrätt skriver Madelaine Seidlitz om ett viktigt avgörande från EU-domstolen. I domen slås det fast att det är sökandens ålder vid inlämnandet av ansökan om asyl som ska vara utgångspunkt för bedömningen av rätten till familjeåterförening, vilket innebär att flyktingar som beviljats asyl ska betraktas som "underårig utan medföljande vuxen" – trots att de fyllt 18 år under asylprocessen.


Madelaine Seidlitz
Jurist på Amnesty International