Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Ett slag med ett skärp bedömdes som ringa misshandel

I maj månads expertkommentar i straffrätt skriver Martin Borgeke om en ny HD-dom, som rör hur man bör se på lindrigare former av barnmisshandel som sker i uppfostringssyfte. Avgörandet, som berör frågorna om rubricering och påföljd, är välkommet med tanke på de svårigheter som tidigare har funnits med gränsdragningen mellan misshandel av normalgraden och ringa brott.

Martin Borgeke
Fd justitieråd

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp