Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Ett nytt HD-avgörande om legalitetsprincipen

I maj månads expertkommentar i straffrätt tar Martin Borgeke upp legalitetsprincipen inom straffrätten mot bakgrund av ett nytt avgörande från HD. Avgörandet visar enligt honom att HD under de senaste decennierna har förflyttat sig långt från den position i fråga om legalitetsprincipen som man intog under slutet av 1970-talet.

Martin Borgeke
Fd justitieråd

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp