Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Ett bestämt gränsöverskridande intresse i offentlig upphandling

I september månads expertkommentar i offentlig upphandling redogör Andrea Sundstrand för begreppet bestämt gränsöverskridande intresse i offentlig upphandling – ett viktigt begrepp då det anger när EU:s upphandlingsdirektiv är tillämpliga.

Andrea Sundstrand
Docent vid Stockholms universitet