Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Ett barnrättsligt perspektiv på virtuell våldtäkt

I februari månads expertkommentar i familjerätt välkomnar Blendow Lexnova advokat Anna Ekvall som ny författare. I kommentaren skriver hon om straffansvar för "virtuell våldtäkt" utifrån ett barnrättsperspektiv. Expertkommentaren tar avstamp i en uppmärksammad tingsrättsdom, där man för första gången dömt till straffansvar för våldtäkter som den tilltalade begått via nätet.

Anna Ekvall
Advokat och ägare, Advokat Ekvall