Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Erkännande av föräldraskap vid assisterad befruktning utomlands

I juni månads expertkommentar i familjerätt skriver Lotta Dahlstrand och Titti Mattsson om erkännande av föräldraskap vid assisterad befruktning utomlands. Särskilt behandlas tolkningen av svensk rätt på området i förhållande till alternativa familjekonstellationer.

Lotta Dahlstrand
Titti Mattsson
Professor i offentlig rätt