Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Entreprenadombuds behörighet och befogad tillit

I november månads expertkommentar i entreprenadrätt skriver Karl-Oscar Dalin om de yttersta ramarna för ett entreprenadombuds behörighet att agera för huvudmannens räkning, med utgångspunkt från Högsta domstolens senare praxis om avtalsbundenhet genom fullmakt – så kallad befogad tillit.

Karl-Oscar Dalin
Advokat vid DLA Piper