Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Rätten till familjeliv i mål om uppehållstillstånd

Frågan om vem som har rätt till respekt för sitt familjeliv i migrationsmål är en ständigt aktuell fråga, inte minst mot bakgrund av de senaste årens åtstramningar gällande uppehållstillstånd. Hur ska denna rätt tolkas i förhållande till äldre personer med vuxna barn? Amanda Johansson Köves tolkar reglerna om familjeåterförening utifrån Europadomstolens dom i målet Senchishak mot Finland, där en äldre kvinna nekades uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin vuxna dotter.

Amanda Johansson Köves
Doktorand i familjerätt och migrationsrätt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp