Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Domstolens roll och kompetens i insolvens- och ekobrottsmål

I maj månads expertkommentar i insolvensrätt skriver Rolf Åbjörnsson om domstolens roll och kompetens vid handläggningen av insolvensrättsliga ärenden och avancerade ekobrottsmål, och ett eventuellt EU-krav på Sverige att inrätta specialdomstolar. Kommentaren berör några av den senaste tidens mest uppmärksammade mål på området, liksom den så kallade entreprenörskapsutredningen.

Rolf Åbjörnsson