Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Dispens från strandskydd - nya domar från MÖD

I november månads expertkommentar i miljörätt skriver Hanna Tynkkynen om strandskyddsdispens. Kommentaren utgår från tre färska avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen, som visar att domstolen är fortsatt restriktiv med att bevilja dispens.

Hanna Tynkkynen
Advokat och delägare vid advokatfirman Wigert & Placht

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp