Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Det samordnade förfarandet för skattebrott och skattetillägg

I februari månads expertkommentar i skatterätt skriver Börje Leidhammar och Tobias Jonsson om det samordnade förfarandet för skattebrott och skattetillägg som trädde i kraft den 1 januari 2016. Förfarandet har anpassats till Europakonventionen och i kommentaren belyses bland annat hur samverkan mellan Skatteverket och åklagarmyndigheterna ska gå till.

Tobias Jonsson
Advokat, Advokatfirman Leidhammar AB
Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp