Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Det problematiska kring tolkningen av testators vilja i vissa fall

I december månads expertkommentar i familjerätt skriver Kent Källström om testationsfriheten och de problem som kan uppstå vid tolkningen av testators vilja. Till exempel berörs ett nyligen avgjort rättsfall där testator led av demens.

Kent Källström
Professor i civilrätt