Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Den upphandlande enheten och beräkning av kontraktsvärde

Beräkningen av kontraktsvärdet är en ständigt återkommande fråga som avgör om en direktupphandling är tillåten eller inte. Catrin Karlsson Westergren förklarar, utifrån ny praxis, hur kontraktsvärdet ska beräknas vid samordnade upphandlingar mellan flera upphandlande myndigheter. Hon ger också vägledning i hur man avgör vad som är en upphandlande myndighet, en separat operativ enhet respektive ett offentligt styrt organ.

Catrin  Karlsson Westergren
Upphandlingsjurist, Göteborgs stad