Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Den nya dataskyddslagen

I april månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om den nya dataskyddslagen, som snart ska träda i kraft. I dataskyddslagen finns bland annat bestämmelser som utsträcker tillämpningen av dataskyddsförordningen – bestämmelser som i praktiken är de allra viktigaste.

Sören Öman
Ordförande i Arbetsdomstolen