Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Den nationella planen för omprövning av vattenkraft

Deadline för anmälan till den nationella planen för omprövning av vissa vattenkraftverk börjar nu närma sig. Den är ett led i säkerställandet av att vattenkraftsproducenterna uppfyller kraven på moderna miljövillkor, som har sitt ursprung i EU:s ramdirektiv för vatten. Planen innebär bland annat att en verksamhet som omfattas kan fortsätta bedrivas trots att tillstånd saknas. Björn Hellman diskuterar vad kraven innebär i praktiken och vem som omfattas.

Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co