Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde – ta del av juridiska analyser i artikelform.

Den nationella planen för omprövning av vattenkraft

Deadline för anmälan till den nationella planen för omprövning av vissa vattenkraftverk börjar nu närma sig. Den är ett led i säkerställandet av att vattenkraftsproducenterna uppfyller kraven på moderna miljövillkor, som har sitt ursprung i EU:s ramdirektiv för vatten. Planen innebär bland annat att en verksamhet som omfattas kan fortsätta bedrivas trots att tillstånd saknas. Björn Hellman diskuterar vad kraven innebär i praktiken och vem som omfattas.

Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp