Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Den aktiebolagsrättsliga separationsprincipens tillämplighet

Aktieägaravtal eller andra typer av överenskommelser som påverkar reglerna som styr ett aktiebolag är utan aktiebolagsrättslig verkan ­– enligt den så kallade separationsprincipen. Vilket tillämpningsområde principen har är dock inte helt klarlagt. Erik Nerep ger sin analys av rättsläget genom att tolka ny praxis på området.

Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt