Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Compliance-utbildning – varför, vad och hur

Genom ett fullgott compliance-program kan ett bolag undvika eventuella böter då man vidtagit rimliga åtgärder för att motverka exempelvis korruption. Löpande compliance-utbildningar för de anställda är ett av de viktigaste verktygen för ett företags regelefterlevnad. Samtidigt är utbildning tidsödande och resurskrävande, men det viktiga är att ge rätt person rätt information vid rätt tillfälle. Bo Berndtsson ger ett schematiskt tillvägagångssätt för vilken typ av utbildning som ska användas när, hur och för vem.

Bo Berndtsson
Specialist Counsel, Setterwalls advokatbyrå