Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Brexit som jämkningsgrund för B2B-avtal

Är Brexit en berättigad anledning att jämka B2B-avtal med stöd av 36 § avtalslagen? Ett nytt rättsfall från engelska High Court belyser frågan om ändrade förhållanden i långvariga kommersiella avtal. Christina Ramberg tolkar och jämför engelsk och svensk rätt – och analyserar hur en svensk domstol skulle bedöma ett liknande mål som det engelska.


Christina Ramberg
Professor, jur. dr, Stockholms universitet