Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Blandade kontrakt med icke upphandlingspliktiga inslag – när måste...

När måste kontraktet delas upp och hur bestäms kontraktets huvudföremål? I juni månads expertkommentar belyser Martin Vildhede problematiken med så kallade blandade kontrakt, och möjligheterna att med stöd av praxis från EU-domstolen undanta enskilda inslag från upphandlingsskyldighet.

Martin Vildhede
Partner & advokat, Morris Law