Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Bevisbördans placering i konsumententreprenader

I april månads expertkommentar i entreprenadrätt skriver Karl-Oscar Dalin om vem som har bevisbördan i ett konsumenträttsligt förhållande. Kommentaren utgår ifrån ett aktuellt HD-fall där entreprenören bara fick betalt för knappt hälften av de timmar som man säger sig ha lagt ned, eftersom underlaget inte var tillräckligt bra.

Karl-Oscar Dalin
Advokat vid DLA Piper