Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Betydelsen av principen om non-refoulement

I ett nytt avgörande från Migrationsöverdomstolen behandlas betydelsen av principen om non-refoulement. Domen innebär att kravet på giltig ursäkt vid ny prövning inte måste vara uppfyllt i de fall en person riskerar att utsättas för allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter vid utvisning. Madelaine Seidlitz analyserar avgörandet och dess betydelse för rättstillämpningen.

Madelaine Seidlitz
Jurist på Amnesty International