Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Betryggande säkerhet för ackordets fullgörande

I maj månads expertkommentar i insolvensrätt välkomnar vi Mikael Kubu som ny författare för Blendow Lexnova. Tillsammans med Erik Wendel skriver han om regelverket kring betryggande säkerhet för fullgörandet av ett offentligt ackord. Frågan om rekonstruktionsbolagets förmåga att betala ackordslikviden kan komma att ställas på sin spets i samband med prövningen av om ackordet ska fastställas. I Expertkommentaren behandlas regelsystemet och relevanta överväganden vid rättens prövning.

Mikael Kubu
Jurist, vd och koncernchef på Ackordscentralen