Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Ny rättsregel från PMÖD för avskrivna patentansökningar

Kan patentansökan återupptas när sökanden återkallat och ansökan avskrivits? Louise Jonshammar belyser ett avgörande från Patent- och marknadsöverdomstolen, som menar att förvaltningslagens omprövningsregler styr. För sökanden kan rättsregeln dock få motsatt effekt än den avsedda.

Louise Jonshammar
Attorney at Law på Awapatent