Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Barnrättslagen – allt du behöver veta

Vad innebär det att Barnkonventionen blir svensk lag i januari 2020? Anna Ekvall redogör för sina tankar kring den nya Barnrättslagen och dess genomslagskraft. Hon jämför också med norsk rätt – där konventionen varit lag sedan år 2003.

Anna Ekvall
Advokat och ägare, Advokat Ekvall