Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Barnmorskor och vårdvägran

I maj månads expertkommentar i arbetsrätt behandlar Erik Danhard Arbetsdomstolens prövningar av de omtalade barnmorskemålen. Arbetsdomstolens slutsats var att Region Jönköping inte hade agerat felaktigt genom att avböja den arbetssökande blivande barnmorskans förfrågningar om arbete då hon till följd av sin tro och livsåskådning inte ville vara med och utföra aborter. Därefter har Arbetsdomstolen meddelat beslut att inte bevilja prövningstillstånd i ett annat mål med liknande förtecken. Erik Danhard var ett av ombuden för arbetsgivarparterna i de två målen.

Erik Danhard
Advokat och partner vid Hamilton Advokatbyrå