Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Avbrytande av offentlig upphandling – när och hur?

I februari månads expertkommentar i offentlig upphandling skriver Viktoria Edelman och Viktor Hård af Segerstad om avbrytande av offentlig upphandling. Kommentaren belyser, med hänvisningar till relevant praxis, bl.a. under vilka förutsättningar en pågående upphandlingsprocess får avbrytas och vilka möjligheter man som anbudsgivare har att angripa beslutet.

Viktor Hård af Segerstad
Biträdande jurist vid AG Advokat
Viktoria Edelman
Advokat och delägare vid AG Advokat