Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Att hyra in konsulter – en riskfylld affär

Det finns alltid en risk med att hyra in konsulter, särskilt om de jobbar en längre tid med ett uppdrag. Konsultavtal ligger ofta i gränszonen till anställningsavtal – och kan i värsta fall leda till domstolstvist och skadestånd. Vad ska då en uppdragsgivare tänka på vid anlitandet av konsulter; när är en uppdragstagare att betrakta som arbetstagare? Jonas Wiberg ger praktisk vägledning i hur de kan särskiljas. Här får du också en checklista på vad du som uppdragsgivare ska tänka på i utformandet av konsultavtalet.

Jonas Wiberg
Arbetsrättsjurist med mångårig erfarenhet