Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Att hantera dysfunktionella konflikter på arbetsplatser

Arbetsplatskonflikter kan resultera i ohälsa – i värsta fall självmord – och kan sannolikt kosta upp emot 60 miljarder kronor per år. Det finns därför mycket att vinna på att lära sig att hantera så kallade dysfunktionella konflikter på ett effektivt sätt. Det menar Gert Nilsson Eldrimner, som ger praktiska tips om hur arbetsgivare och HR kan och bör agera vid mobbning och andra destruktiva beteenden – och när en expert kan behöva kopplas in.

Gert Nilsson Eldrimner
Advokat och medlare, med inriktning på arbetsrätt och arbetsplatskonflikter.