Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Asylsökande och tortyr

Vilka krav ställs på tortyrskadeutredningar och vad innebär en framtida risk att utsattas för tortyr? Madelaine Seidlitz analyserar ett viktigt avgörande från Europadomstolen, i ljuset av den fortsatta kritik som finns mot svenska myndigheters och domstolars bedömning av asylsökandes berättelser om tortyr.

Madelaine Seidlitz
Jurist på Amnesty International