Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Arbetskraftsinvandring och brist på prejudikat

I oktober månads expertkommentar i processrätt skriver Clarence Crafoord om möjligheterna till prövningstillstånd. Kommentaren behandlar särskilt en dom från Migrationsöverdomstolen rörande arbetskraftsinvandring och det faktum att flera underinstanser tolkat domen olika.

Clarence Crafoord
Jurist och Fd. VD för Centrum för rättvisa