Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Är en utvisning en kränkning av rätten till privatliv?

Hur kan artikel 8 i Europakonventionen, om rätten till privatliv, tillämpas i migrationsmål? Viktoria Nyström diskuterar särskilt dess tillämpning på fall där ett barn befunnit sig i Sverige länge i väntan på beslut om uppehållstillstånd.

Viktoria Nyström
Advokat och grundare, AE Nyströms Advokatbyrå