Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Ansvaret för att slutbesiktning hålls i tid

I augusti månads expertkommentar i entreprenadrätt skriver Karl-Oscar Dalin om vad det har för rättslig betydelse när slutbesiktning inte blir av på utsatt datum. Kommentaren utgår från ett fall där beställaren av en totalentreprenad krävt förseningsvite efter att besiktningsmannen genomfört en förbesiktning istället för en slutbesiktning – eftersom entreprenaden inte ansetts tillräckligt färdigställd för att kunna godkännas.

Karl-Oscar Dalin
Advokat vid DLA Piper