Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Alternativa grunder och risken för flera prövningar i flera instanser

I juni månads expertkommentar i processrätt behandlar Henrik Bellander frågan om parterna genom att rangordna alternativa grunder för käromålet respektive alternativa invändningar mot käromålet kan binda rätten till att pröva grunderna i en viss ordning. Den frågan aktualiserar i sin tur frågor om parternas klagorätt, lämpligheten av mellandom och risken för återförvisning av målet från hovrätten.

Henrik Bellander
Jur dr i processrätt