Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Åker prejudikatbildningen snålskjuts på den enskildes rygg?

I maj månads expertkommentar i processrätt skriver Fredrik Bergman och Johannes Forssberg om rättegångskostnader för prejudikatmål. Utgångspunkten är det uppmärksammade HD-fall där en amerikansk student krävt tillbaka studieavgifter av Mälardalens högskola sedan hennes utbildning varit undermålig. När målet – i prejudikatsyfte – drevs upp till HD riskerade studenten hundratusentals kronor i rättegångskostnader. Frågan är om det är rimligt att enskilda ska behöva dra på sig stora kostnadsrisker för att rättsbildningen ska fungera, eller om det bör införas särskilda rättegångskostnadsregler i prejudikatmål.

Fredrik Bergman
Jurist & chef för Centrum för rättvisa