Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Abandonering och konkursbons ansvar för miljöskador

I december månads expertkommentar i insolvensrätt skriver Rolf Åbjörnsson om det förhållandevis nya insolvensrättsliga institutet abandonering. Kommentaren fokuserar särskilt på konkursbons ansvar för miljöskador - en fråga som nyligen berörts i en kandidatuppsats vid Uppsala universitet.

Rolf Åbjörnsson