Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

A.E.A. mot Grekland

I april månads expertkommentar i migrationsrätt skriver Madelaine Seidlitz om ett nytt avgörande från Europadomstolen. I avgörandet konstateras att avsaknaden av tillgång till en asylprocess från 2009 till 2012 i Grekland kränkte klagandens grundläggande rättigheter. Avgörandet är viktigt – både på grund av domstolens tydliga ställningstagande till rätten att söka asyl, samt ställningstagandet att ett utövande av rättigheten kräver en konkret tillgång till ett asylprövningssystem.

Madelaine Seidlitz
Jurist på Amnesty International