Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Återkallelse av testamente

I mars månads expertkommentar i familjerätt skriver Kent Källström om ärvdabalkens bestämmelse om återkallelse av testamente, med utgångspunkt i ny praxis. Föremål för diskussion är bland annat frågan om huruvida ett andra testamente, tillkommet under sinnesförvirring, innebär en återkallelse av det första.

Kent Källström
Professor i civilrätt