Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Att ansöka om förhandsbesked

I mars månads expertkommentar i skatterätt skriver Börje Leidhammar, Tobias Jonsson och Camilla Berkesten Hägglund om förfarandet enligt lagen om förhandsbesked i skattefrågor. Särskilt beskrivs och kommenteras senare rättsutveckling i syfte att ge vägledning inför framtida ansökningar.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket
Tobias Jonsson
Advokat, Advokatfirman Leidhammar AB