Urban Andersson

Urban Andersson är advokat och delägare hos Landahl Öhman. Urbans huvudsakliga verksamhetsområden är fastighetsrelaterad affärsjuridik, fastighetsrätt, bostadsrätt, kommersiell hyresrätt, hyresrätt bostäder, bolags- och föreningsrätt samt fastighetsöverlåtelser.

Expertkommentarer