Tor Dunér

Tor Dunér

Advokat och delägare vid ADN Law Advokatfirma

Advokat, delägare och en av grundarna av ADN Law Advokatfirma. Förutom en mångårig verksamhet som advokat har han även arbetat som bank- och bolagsjurist på Swedbank och inom Nordeakoncernen. Han har under ca 20 år arbetat med compliance/regelefterlevnad och regulatoriska frågor inom den finansiella sektorn. Han ansvarar för området bank och finans på ADN Law Advokatfirma och biträder löpande flera företag som står under Finansinspektionens tillsyn. 

Expertkommentarer

Seminarier