Stieg Synnergren

Stieg Synnergren

Fd hyresråd och ordförande i Hyresnämnden och Arrendenämnden, Linköping.

Fd hyresråd och ordförande i Hyresnämnden och Arrendenämnden i Linköping.

Expertkommentarer