Shafqat Khatana

Shafqat Khatana

VD och grundare av Advantage Juristbyrå.

VD och grundare av Advantage Juristbyrå. Är affärsjurist och har gedigen erfarenhet av kommersiell tvistelösning. Företräder regelbundet sina klienter i allmän domstol, och kopplas ofta in före processerna för att analysera förutsättningarna för process.  

Seminarier